15 : 4
امروز چهار شنبه 26 مرداد 1401 -
ماهنامه پيام جهاد
آخرین اخبار سایت
27 اسفند 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و هشتمین شماره ماهنامه خبری "پیام جهاد"
شماره ...
 
07 اسفند 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و هفتمین شماره ماهنامه خبری "پیام جهاد"
شماره ...
 
15 بهمن 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و ششمین شماره ماهنامه خبری "پیام جهاد"
شماره ...
 
20 دي 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و پنجمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد»
شماره ...
 
12 آذر 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و چهارمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد»
شماره ...
 
19 مهر 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و سومین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد»
شماره ...
 
11 مرداد 1396 -  
انتشار یکصد و شصت و دومین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد»
شماره ...
 
22 خرداد 1396 -  
یکصد و شصت و یکمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
17 اسفند 1395 -  
یکصد و شصتمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره یکصد و شصتمین ماهنامه خبری پیام جهاد به صاحب امتیازی جهاددانشگاهی منتشر شد ...
 
01 اسفند 1395 -  
یکصد و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
09 بهمن 1395 -  
یکصد و پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
13 دي 1395 -  
یکصد و پنجاه و هفتمین شماره ماهنامه خبری «پیام جهاد» منتشر شد
شماره ...
 
123456
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
سایت قدیم
صفحه جهاددانشگاهی در آپارات
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس