14 : 21
امروز چهار شنبه 26 مرداد 1401 -
برنامه ها و رویدادها
 فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی خلیج فارس
 
دوازدهمین همایش ملی خلیج فارس 12 و 13 اردیبهشت ماه از سوی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی به مناسبت بزرگداشت روز ملی خلیج فارس برگزار می شود.
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پیوندها